Presentació de l’Acord Marc d’aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol 21 de febrer de 2022, a les 12h

Descripció

Recentment el Consorci Localret ha licitat un acord marc de subministrament de plataformes d’aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol en modalitat de subscripció per tal de facilitar solucions digitals als ens locals adherits al Consorci, així com els seus ens dependents. En aquesta sessió comptarem amb la participació del Cap de contractació de Localret per resoldre tots els dubtes relatius a aquest acord: opcions d’adjudicació dels contractes derivats, durada, empreses homologades, etc. També assistiran a la mateixa representants de les empreses Google i Laycos per a que ens expliquin la seva estratègia de productes que es podran contractar a través d’aquesta licitació. A més comptarem amb l’assistència de totes les empreses homologades amb qui podreu contactar i adreçar les qüestions que creieu oportunes.

La sessió estarà dedicada a presentar aquest acord i a resoldre tots els dubtes que puguin haver-hi sobre el mateix.

Programa

 

12:00 Benvinguda i presentació de la sessió

Andreu Francisco, Director General del Consorci Localret

12:10 Acord marc d’aplicacions ofimàtiques al núvol: adjudicació dels contractes basats

Joan Bosch, Cap de contractació del Consorci Localret

12:25 Presentació de l’estratègia de productes de Google

Ana López-Mancisidor, equip de prevenda de sector públic de Google

12:40 Presentació de l’estratègia de producte de Laycos

Moisés Hernández Padrón, Gerent de Laycos Network SLU

12:55 Torn de preguntes dels assistents

Dilluns, 21 de febrer de 2022 a les 12h

(durada prevista 1:15h)