Introdució

El Congrés de Govern Digital demostra que l’Administració i el sector públic català són motors de la innovació digital