Estatuts Amb la denominació Localret es constitueix un Consorci