Òrgans de govern L'Assemblea General, El Consell d'Administració,

L’Assemblea General

L’Assemblea General, constituïda per un representant de cada municipi adherit a Localret, assumeix la més alta representació del Consorci.

President

Xavier Fonollosa Comas, alcalde de Martorell

El Consell d’Administració*

(Alguns noms dels representants portats a l’aprovació de l’Assemblea General del 29 d’octubre de 2015 podrien es podrien modificar perquè hi ha pendent la seva aprovació per algun ple municipal)

President

Xavier Fonollosa Comas, alcalde de Martorell

Vicepresidents:

Nord-est: Andreu Francisco i Roger, alcalde d’Alella

Oest: Pilar Díaz i Romero , alcaldessa d’Esplugues de Llobregat

Barcelona-Besòs: Gerardo Pisarello Prados, 1r. tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona

Demarcació no territorial: Joan Carles Garcia Cañizaresl, diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona

Vocals al Consell d’Administració:

Demarcació Nord-est
Tram 1: Pau Rovira i Bonet, Ajuntament de Vilablareix
Tram 2: Àlex Garrido Serra, Ajuntament de Manlleu
Tram 3: Joana Barbany i Freixa, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Tram 4: Maria Àngels Planas i Crous, Ajuntament de Girona

Demarcació Oest
Tram 1: Isidre Sierra Fusté, Ajuntament de Sant Climent de Llobregat
Tram 2: Eva Menor Cantador, Ajuntament de Badia del Vallès
Tram 3: Rafael Duarte Molina, Ajuntament del Prat de Llobregat
Tram 4: Begoña Floria Eseberri, Ajuntament de Tarragona

Demarcació Barcelona-Besòs
Jaume Ciurana i Llevadot, Ajuntament de Barcelona
Alfred Bosch i Pascual, Ajuntament de Barcelona
Jordi Mas Herrero, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Demarcació no territorials
Marta Felip i Torres, Diputació de Girona
Jose Ignacio Aparicio Ciria, Àrea Metropolitana de Barcelona
Pep Mur i Planas, Consell Comarcal del Vallès Oriental

Mentre no es cobreixi la vacant en aquest àmbit podrà assistir al Consell d’Administració el regidor de l’Ajuntament d’Els Guiamets, Manel Sales Martori.

De conformitat amb els Estatuts del Consorci, seran membres del Consell d’Administració, amb veu, però sense vot, un representant de l’Associació Catalana de Municipis (David Saldoni, president) i un representant de la Federació de Municipis de Catalunya (Xavier Amor i Martín, president)

Igualment, s’estableix que en el Consell d’Administració hi assisteixin un representant de la Diputació de Tarragona i un de la de Lleida.

També hi assisteixen:
Jordi Cases i Pallarès, secretari de Localret
Antonio Muñoz Juncosa, interventor de Localret
Xavier Furió i Galí, director general de Localret

Comissió Delegada de l’Assemblea General del Consorci Localret

La Comissió delegada de l’Assemblea General del Consorci Localret està integrada per representants dels ajuntaments següents:
Demarcació Nord-est

Tram 1: Gerard Magrinyà i Berenguer, Ajuntament de Martorelles
Esther Pujol Martí, Ajuntament de Tiana
Albert Piñera Brosel, Ajuntament de Puigcerdà

Tram 2: Guillem Saleta Perejoan, Ajuntament d’Argentona
Lluís Xaier González i Vilaró, Ajuntament de Solsona
Miquel Àngel Méndez Gil, Ajuntament de Premià de Mar

Tram 3: Anna Ma. Martínez, Ajuntament de Rubí
Alexandre Barceló i Lauger, Ajuntament de Salt
Valentí Junyent i Torras, Ajuntament de Manresa

Tram 4: Xavier Guerrero i Cano, Ajuntament de Sabadell
Dolors Guillen Mena, Ajuntament de Mataró
Alfredo Vega López, Ajuntament de Terrassa

Demarcació Oest

Tram 1: Servend Cases Mateo, Ajuntament de Mediona
Jesús Blanco Flórez, Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Marc Mur Bages, Ajuntament de Flix

Tram 2: Jordi Ignasi Vidal Giner, Ajuntament de Balaguer
Josep Moliner Solé, Ajuntament de Sitges
Isidor Alberich i Torruella, Ajuntament de la Seu d’Urgell

Tram 3: Arnau Mata i de Casamunt, Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Pilar Díaz Romero, Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
David Solé Gimeno, Ajuntament de Castelldefels

Tram 4: Marc Arza Nolla, Ajuntament de Reus
Manuel Brinquis Pérez, Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Montse Mínguez García, Ajuntament de Lleida

Demarcació Barcelona-Besòs

Tram 3. Francesc Xavier Soley, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Filomena Cañete Carrillo, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Tram 4. Oriol Lladó i Esteller, Ajuntament de Badalona
Gala Pin Ferrando, Ajuntament de Barcelona
Agustí Colom Cabau, Ajuntament de Barcelona
Jordi Martí i Galbis, Ajuntament de Barcelona
Francina Vila i Valls, Ajuntament de Barcelona
Maria Rovira i Torrens, Ajuntament de Barcelona
Santiago Alonso Beltran, Ajuntament de Barcelona
Xavier Mulleras Vinzia, Ajuntament de Barcelona

I els membres del Consell d’ Administració.

De conformitat amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els alcaldes designats com a membres de les Demarcacions podran delegar la seva representació en l’òrgan de govern, en un membre de la corporació que presideixen.

Comissió Especial de Comptes del Consorci Localret

President: Xavier Fonollosa Comas, alcalde de Martorell

Vocals:
Ferran Jiménez Muñoz, Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Carles Luz Muñoz, Ajuntament de Gandesa
Jesús Naharro Rodríguez, Ajuntament d’Abrera
Francesc Martínez Vilaseca, Ajuntament de Castellnou de Bages
Joan Ballbé Herrero, Ajuntament d’Ullastrell