Presentació del president

Xavier Fonollosa i Comas, President
Xavier Fonollosa i Comas, President

Com a president de Localret em plau donar-vos la benvinguda a la nostra pàgina web, una de les portes d’entrada a aquest consorci local per al desenvolupament de la societat de la informació.

En els darrers anys, són moltes les transformacions que han viscut els nostres municipis. El desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), l’extensió de les xarxes de telecomunicacions, l’administració electrònica, entre d’altres, són realitats que han començat a implantar-se. En els darrers temps, però, un altre element ha deixat sentir amb força els seus efectes: la crisi econòmica.

Crec que, ara més que mai, les TIC i la societat del coneixement són l’oportunitat que els municipis de Catalunya necessiten, que seran una peça clau per ajudar a pobles i ciutats a sortir de la situació actual. Per aquest motiu no tinc cap dubte que la feina que fem des de Localret és més necessària que mai. Estem al costat dels municipis, acompanyant-los, assessorant-los i, alhora, fent especial incidència en tots aquells projectes i serveis que generen un estalvi directe per a les administracions locals que hi participen.

A Localret estem a la disposició de tots els ajuntaments i ens locals i, en el context actual, estem convençuts que ha arribat l’hora de sumar esforços. Només des de l’actuació conjunta i coordinada de les diferents administracions podrem estar realment al servei del municipalisme català. És el moment de crear sinèrgies i de maximitzar resultats. No dubteu, doncs, en posar-vos en contacte amb nosaltres per qualsevol qüestió que pugui ser del vostre interès o per a què us expliquem en profunditat els serveis que us oferim.

Xavier Fonollosa i Comas
President