Introdució

Assessorament en infraestructures i xarxes de telecomunicacions

Establir les prescripcions tècniques mínimes, relatives a les infraestructures soterrades de telecomunicacions, a incorporar en les actuacions portades a terme a la via publica, preferentment en l’entorn urbà consolidat

Assessorament en infraestructures i xarxes de telecomunicacions

Suport i assessorament en l’àmbit de les infraestructures fixes

Assessorament tècnic

En el dia a dia de l’Ajuntament, les necessitats relatives a les infraestructures de telecomunicacions no paren de créixer. És per això que des de Localret ajudem els ajuntaments en totes aquelles qüestions que ens plantegen, i molt especialment en allò que fa referència a:

  • Definir el guió per auditar les infraestructures de telecomunicacions municipals existents.
  • Definir el guió per tal de poder donar valor a les infraestructures i/o xarxes existents de titularitat municipal.
  • Establir les prescripcions tècniques mínimes, relatives a les infraestructures soterrades de telecomunicacions, a incorporar en les actuacions portades a terme a la via publica, preferentment en l’entorn urbà consolidat (dimensionat de conductes, elements de registre i altres materials ).
  • Fer sentir la veu del municipi quan hi hagi deficiències de cobertura de serveis i/o d’infraestructures de telecomunicacions en àrees estratègiques com ara en polígons industrials.
  • Informar els ajuntaments de l’objecte del projecte Xarxa Oberta i/o de projectes impulsats per altres administracions públiques, així com determinar la seva incidència en el món local.

Assessorament jurídic

En l’àmbit de les xarxes de telecomunicacions Localret ofereix suport jurídic en els següents aspectes:

Implantació de xarxes de telecomunicacions en el subsòl i en el domini públic local

Assistència jurídica als ajuntaments que tenen la voluntat d’implementar una xarxa de telecomunicacions vinculada a l’ocupació del subsòl (bàsicament, mitjançant conductes i fibra òptica). L’assistència abasta tant l’assessorament, pel que fa als requisits legals per al desplegament de la xarxa, com per la prestació de serveis vinculats a la mateixa (per exemple serveis d’accés a Internet). Aquest assessorament també comprèn el suport als municipis en les relacions que es derivin de la condició d’operador de telecomunicacions amb la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.

Assessorament sobre l’ordenança d’ocupació domini públic local
Es tracta d’una ordenança tipus elaborada per Localret que té per objecte regular la intervenció municipal en relació a l’ocupació del domini públic municipal a què tenen dret les operadores de telecomunicacions. Localret assessora als municipis tant per a l’adopció i/o adaptació d’aquesta ordenança tipus, com en altres qüestions derivades de l’ús del domini públic local per part de les operadores de telecomunicacions.