Introdució

CONSENSUS – Participació ciutadana online

CONSENSUS – Participació ciutadana online

Què és Consensus?

Consensus és una eina tecnològica dissenyada per facilitar i impulsar la informació i la participació ciutadana a través d’internet en el món local. Consisteix en un espai virtual obert, administrat pels ajuntaments, per contribuir a la participació de tots els ciutadans als assumptes d’interès públic en l’àmbit municipal. Pretén facilitar i promoure la transmissió de coneixement cap al responsables de la presa de decisions, estimular la realització d’experiències de participació i consulta ciutadana i millorar la comunicació entre l’ajuntament i els ciutadans.

Web corporativa: http://www.consensus.cat

Objectius

  • Proveir els ajuntaments d’una eina gratuïta per a la participació en línia en l’àmbit local que aportarà un apro- pament dels ciutadans a la vida pública.
  • Millorar la comunicació entre els ajuntaments i els ciutadans.
  • Facilitar i promoure la realització d’experiències de participació ciutadana i de consulta a través d’Internet per simplificar i agilitar els processos d’organització.
  • Oferir espais virtuals per permetre l’organització dels ciutadans en comunitats d’interès amb l’objectiu de promoure la corresponsabilització i la participació.

Funcionalitats

Consensus ofereix diferents opcions i formes de participació online com a complements d’espais de debat i participació presencials o com espais de participació integrament a Internet. Per una altra banda també ofereix funcionalitats o mòduls que es poden trobar en altres tipus de web i que poden ajudar a complementar i difondre les accions de participació del municipi. La funcionalitat principal de Consensus són els Espais de Participació.

Aquest són un “recipient o contenidor” en el qual es poden integrar una o diverses funcionalitats participatives que la plataforma ofereix. Es tracta doncs d’una eina extremament flexible i adaptable a les necessitats de cada municipi i que permet, per exemple, configurar un espai de participació per a que sigui només un qüestionari, o configurar-lo per a que contingui al mateix temps totes les funcionalitats possibles.

A més dels Espais de Participació, la plataforma Consensus compta amb d’altres funcionalitats que funcionen de forma independent i que poden ser activades i desactivades per l’ajuntament en funció de les necessitats que aquest tingui.