Introdució

Estudi director de xarxes urbanes de telecomunicacions

Disposar d’una estratègia en telecomunicacions permet als ajuntaments prendre les decisions més encertades en cada moment, planificant un desplegament coherent i ordenat de les infraestructures en el terme municipal.

Estudi director de xarxes urbanes de telecomunicacions

Disposar d’una estratègia en telecomunicacions permet als ajuntaments prendre les decisions més encertades en cada moment, planificant un desplegament coherent i ordenat de les infraestructures en el terme municipal.

En l’estudi, Localret té en compte qüestions tant importants com la interconnexió de les seus públiques, els equipaments privats d’interès públic, polígons industrials, elements de via pública o la integració d’altres necessitats com ara les vinculades al concepte de Smart City.Tot això, en qualsevol cas, tenint en compte les infraestructures públiques presents al municipi i alineant-se amb els projectes de la resta d’administracions.