Introdució

Estudi de provisió de banda ampla en el territori

Estudi de provisió de banda ampla en el territori

Conèixer l’estat dels serveis de telecomunicacions és el pas previ per poder determinar les accions necessàries a realitzar que permetin una millora de la situació deficient en la que es troben molts municipis en relació a la connectivitat i l’accés als serveis de banda ampla.

L’abast de l’estudi de provisió de banda ampla en el territori contempla:

  • L’anàlisi de la situació actual i futura dels serveis de banda ampla (operadors tradicionals i alternatius).
  • L’avaluació de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats dels municipis en relació a la connectivitat i la millora de l’accés als serveis de banda ampla.
  • Les possibilitats que tenen els municipis respecte al desplegament de tecnologies per oferir serveis vinculats a Ciutats Intel·ligents.

L’objectiu final és definir un pla d’acció prioritzant les accions on els ajuntaments haurien de fer èmfasi de cara a millorar l’accés als serveis de banda ampla i/o potenciar els serveis vinculats a les Ciutats Intel·ligents.