Introdució

Pla d’implantació de xarxes sense fils municipals

Pla d’implantació de xarxes sense fils municipals

Què és?

Quan l’Ajuntament decideix implantar una xarxa sense fils municipal, ja sigui per a l’autoprestació de serveis o per a donar connexió a determinats serveis públics són molts els aspectes que ha de tenir en compte. LOCALRET acompanya a l’Ajuntament per abordar de manera complerta un procés d’implantació d’una xarxa sense fils municipal i establir quin és el model més adequat per a cada circumstància. Es defineix com ha de ser el desplegament tècnic, quin és (un o diversos) el pla de viabilitat adequat a cada municipi, quins requisits legals ha de complir l’Ajuntament, qui s’encarregarà de la gestió de la xarxa, quins serveis es podran oferir, qui oferirà aquests serveis, etc.

Objectius

  • Disposar de banda ampla quan no existeix oferta comercial.
  • Incentivar la competència quan aquesta és escassa.
  • Proporcionar serveis itinerants als ciutadans i als visitants, augmentant l’atractiu i benestar del municipi.
  • Dotar de millors infraestructures i serveis per a les empreses del municipi.
  • Millorar els serveis municipals i reduir costos de contractació de serveis.

Fases d’implantació

  1. Disseny de la solució: definició del projecte, estudi sobre el desplegament tècnic, estudi jurídic i model de negoci.
  2. Plecs i valoració del concurs de construcció de xarxa.
  3. Plecs i valoració del concurs de WISP.