Els nostres serveis

El Consorci Localret ofereix tot un conjunt de serveis especialitzats en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació dirigits a donar suport als ajuntaments, consells comarcals i diputacions en el procés de digitalització.

SERVEIS

Tallers i jornades, gestió de comunitats i participació en grups d’interès

Una de les funcions més rellevants de Localret, i una de les activitats que més visibilitat proporciona al Consorci i que permet arribar a més ens locals a la vegada, és l’organització (o la participació, juntament amb d’altres institucions o empreses) de jornades i tallers. Es tracta d’activitats destinades a la formació i a l’intercanvi d’experiències i d’opinions dels representants dels ens locals, ja tinguin un caràcter tècnic o siguin càrrecs electes, en l’àmbit de les telecomunicacions i de la digitalització.

Els tallers són sessions de petit format, amb un caràcter eminentment pràctic, que esdevenen un espai de reunió i d’intercanvi directe entre ajuntaments, empreses i experts. Pel que fa a les jornades, es tracten de sessions d’un format més ample en les quals s’ofereix formació, informació i divulgació sobre qüestions d’actualitat o que es consideren d’interès per a les administracions locals.

Tallers i jornades, gestió de comunitats i participació en grups d’interès

Una de les funcions més rellevants de Localret, i una de les activitats que més visibilitat proporciona al Consorci i que permet arribar a més ens locals a la vegada, és l’organització (o la participació, juntament amb d’altres institucions o empreses) de jornades i tallers. Es tracta d’activitats destinades a la formació i a l’intercanvi d’experiències i d’opinions dels representants dels ens locals, ja tinguin un caràcter tècnic o siguin càrrecs electes, en l’àmbit de les telecomunicacions i de la digitalització.

Els tallers són sessions de petit format, amb un caràcter eminentment pràctic, que esdevenen un espai de reunió i d’intercanvi directe entre ajuntaments, empreses i experts. Pel que fa a les jornades, es tracten de sessions d’un format més ample en les quals s’ofereix formació, informació i divulgació sobre qüestions d’actualitat o que es consideren d’interès per a les administracions locals.

Tallers i jornades, gestió de comunitats i participació en grups d’interès

Una de les funcions més rellevants de Localret, i una de les activitats que més visibilitat proporciona al Consorci i que permet arribar a més ens locals a la vegada, és l’organització (o la participació, juntament amb d’altres institucions o empreses) de jornades i tallers. Es tracta d’activitats destinades a la formació i a l’intercanvi d’experiències i d’opinions dels representants dels ens locals, ja tinguin un caràcter tècnic o siguin càrrecs electes, en l’àmbit de les telecomunicacions i de la digitalització.

Els tallers són sessions de petit format, amb un caràcter eminentment pràctic, que esdevenen un espai de reunió i d’intercanvi directe entre ajuntaments, empreses i experts. Pel que fa a les jornades, es tracten de sessions d’un format més ample en les quals s’ofereix formació, informació i divulgació sobre qüestions d’actualitat o que es consideren d’interès per a les administracions locals.

Tallers i jornades, gestió de comunitats i participació en grups d’interès

Una de les funcions més rellevants de Localret, i una de les activitats que més visibilitat proporciona al Consorci i que permet arribar a més ens locals a la vegada, és l’organització (o la participació, juntament amb d’altres institucions o empreses) de jornades i tallers. Es tracta d’activitats destinades a la formació i a l’intercanvi d’experiències i d’opinions dels representants dels ens locals, ja tinguin un caràcter tècnic o siguin càrrecs electes, en l’àmbit de les telecomunicacions i de la digitalització.

Els tallers són sessions de petit format, amb un caràcter eminentment pràctic, que esdevenen un espai de reunió i d’intercanvi directe entre ajuntaments, empreses i experts. Pel que fa a les jornades, es tracten de sessions d’un format més ample en les quals s’ofereix formació, informació i divulgació sobre qüestions d’actualitat o que es consideren d’interès per a les administracions locals.

Tallers i jornades, gestió de comunitats i participació en grups d’interès

Una de les funcions més rellevants de Localret, i una de les activitats que més visibilitat proporciona al Consorci i que permet arribar a més ens locals a la vegada, és l’organització (o la participació, juntament amb d’altres institucions o empreses) de jornades i tallers. Es tracta d’activitats destinades a la formació i a l’intercanvi d’experiències i d’opinions dels representants dels ens locals, ja tinguin un caràcter tècnic o siguin càrrecs electes, en l’àmbit de les telecomunicacions i de la digitalització.

Els tallers són sessions de petit format, amb un caràcter eminentment pràctic, que esdevenen un espai de reunió i d’intercanvi directe entre ajuntaments, empreses i experts. Pel que fa a les jornades, es tracten de sessions d’un format més ample en les quals s’ofereix formació, informació i divulgació sobre qüestions d’actualitat o que es consideren d’interès per a les administracions locals.

Tallers i jornades, gestió de comunitats i participació en grups d’interès

Una de les funcions més rellevants de Localret, i una de les activitats que més visibilitat proporciona al Consorci i que permet arribar a més ens locals a la vegada, és l’organització (o la participació, juntament amb d’altres institucions o empreses) de jornades i tallers. Es tracta d’activitats destinades a la formació i a l’intercanvi d’experiències i d’opinions dels representants dels ens locals, ja tinguin un caràcter tècnic o siguin càrrecs electes, en l’àmbit de les telecomunicacions i de la digitalització.

Els tallers són sessions de petit format, amb un caràcter eminentment pràctic, que esdevenen un espai de reunió i d’intercanvi directe entre ajuntaments, empreses i experts. Pel que fa a les jornades, es tracten de sessions d’un format més ample en les quals s’ofereix formació, informació i divulgació sobre qüestions d’actualitat o que es consideren d’interès per a les administracions locals.

Tallers i jornades, gestió de comunitats i participació en grups d’interès

Una de les funcions més rellevants de Localret, i una de les activitats que més visibilitat proporciona al Consorci i que permet arribar a més ens locals a la vegada, és l’organització (o la participació, juntament amb d’altres institucions o empreses) de jornades i tallers. Es tracta d’activitats destinades a la formació i a l’intercanvi d’experiències i d’opinions dels representants dels ens locals, ja tinguin un caràcter tècnic o siguin càrrecs electes, en l’àmbit de les telecomunicacions i de la digitalització.

Els tallers són sessions de petit format, amb un caràcter eminentment pràctic, que esdevenen un espai de reunió i d’intercanvi directe entre ajuntaments, empreses i experts. Pel que fa a les jornades, es tracten de sessions d’un format més ample en les quals s’ofereix formació, informació i divulgació sobre qüestions d’actualitat o que es consideren d’interès per a les administracions locals.

Tallers i jornades, gestió de comunitats i participació en grups d’interès

Una de les funcions més rellevants de Localret, i una de les activitats que més visibilitat proporciona al Consorci i que permet arribar a més ens locals a la vegada, és l’organització (o la participació, juntament amb d’altres institucions o empreses) de jornades i tallers. Es tracta d’activitats destinades a la formació i a l’intercanvi d’experiències i d’opinions dels representants dels ens locals, ja tinguin un caràcter tècnic o siguin càrrecs electes, en l’àmbit de les telecomunicacions i de la digitalització.

Els tallers són sessions de petit format, amb un caràcter eminentment pràctic, que esdevenen un espai de reunió i d’intercanvi directe entre ajuntaments, empreses i experts. Pel que fa a les jornades, es tracten de sessions d’un format més ample en les quals s’ofereix formació, informació i divulgació sobre qüestions d’actualitat o que es consideren d’interès per a les administracions locals.

Tallers i jornades, gestió de comunitats i participació en grups d’interès

Una de les funcions més rellevants de Localret, i una de les activitats que més visibilitat proporciona al Consorci i que permet arribar a més ens locals a la vegada, és l’organització (o la participació, juntament amb d’altres institucions o empreses) de jornades i tallers. Es tracta d’activitats destinades a la formació i a l’intercanvi d’experiències i d’opinions dels representants dels ens locals, ja tinguin un caràcter tècnic o siguin càrrecs electes, en l’àmbit de les telecomunicacions i de la digitalització.

Els tallers són sessions de petit format, amb un caràcter eminentment pràctic, que esdevenen un espai de reunió i d’intercanvi directe entre ajuntaments, empreses i experts. Pel que fa a les jornades, es tracten de sessions d’un format més ample en les quals s’ofereix formació, informació i divulgació sobre qüestions d’actualitat o que es consideren d’interès per a les administracions locals.

Tallers i jornades, gestió de comunitats i participació en grups d’interès

Una de les funcions més rellevants de Localret, i una de les activitats que més visibilitat proporciona al Consorci i que permet arribar a més ens locals a la vegada, és l’organització (o la participació, juntament amb d’altres institucions o empreses) de jornades i tallers. Es tracta d’activitats destinades a la formació i a l’intercanvi d’experiències i d’opinions dels representants dels ens locals, ja tinguin un caràcter tècnic o siguin càrrecs electes, en l’àmbit de les telecomunicacions i de la digitalització.

Els tallers són sessions de petit format, amb un caràcter eminentment pràctic, que esdevenen un espai de reunió i d’intercanvi directe entre ajuntaments, empreses i experts. Pel que fa a les jornades, es tracten de sessions d’un format més ample en les quals s’ofereix formació, informació i divulgació sobre qüestions d’actualitat o que es consideren d’interès per a les administracions locals.

Tallers i jornades, gestió de comunitats i participació en grups d’interès

Una de les funcions més rellevants de Localret, i una de les activitats que més visibilitat proporciona al Consorci i que permet arribar a més ens locals a la vegada, és l’organització (o la participació, juntament amb d’altres institucions o empreses) de jornades i tallers. Es tracta d’activitats destinades a la formació i a l’intercanvi d’experiències i d’opinions dels representants dels ens locals, ja tinguin un caràcter tècnic o siguin càrrecs electes, en l’àmbit de les telecomunicacions i de la digitalització.

Els tallers són sessions de petit format, amb un caràcter eminentment pràctic, que esdevenen un espai de reunió i d’intercanvi directe entre ajuntaments, empreses i experts. Pel que fa a les jornades, es tracten de sessions d’un format més ample en les quals s’ofereix formació, informació i divulgació sobre qüestions d’actualitat o que es consideren d’interès per a les administracions locals.

Tallers i jornades, gestió de comunitats i participació en grups d’interès

Una de les funcions més rellevants de Localret, i una de les activitats que més visibilitat proporciona al Consorci i que permet arribar a més ens locals a la vegada, és l’organització (o la participació, juntament amb d’altres institucions o empreses) de jornades i tallers. Es tracta d’activitats destinades a la formació i a l’intercanvi d’experiències i d’opinions dels representants dels ens locals, ja tinguin un caràcter tècnic o siguin càrrecs electes, en l’àmbit de les telecomunicacions i de la digitalització.

Els tallers són sessions de petit format, amb un caràcter eminentment pràctic, que esdevenen un espai de reunió i d’intercanvi directe entre ajuntaments, empreses i experts. Pel que fa a les jornades, es tracten de sessions d’un format més ample en les quals s’ofereix formació, informació i divulgació sobre qüestions d’actualitat o que es consideren d’interès per a les administracions locals.