Pla de telecomunicacions corporatives

Què és? És una proposta d’actuació, una eina que ha de permetre als ajuntaments determinar l’estat global dels sistemes i serveis de telecomunicacions municipals i definir les accions que cal dur a terme per optimitzar l’ús de les telecomunicacions i…

Consultes relacionades amb la societat de la informació

Què és? Atenem consultes al voltant de qüestions relacionades amb l’àmbit de la societat de la informació que arriben dels nostres consorciats. Ús de les xarxes socials i de les eines 2.0 Administració electrònica: informació sobre solucions, serveis i productes i suport…

Estudi de provisió de banda ampla en el territori

Conèixer l’estat dels serveis de telecomunicacions és el pas previ per poder determinar les accions necessàries a realitzar que permetin una millora de la situació deficient en la que es troben molts municipis en relació a la connectivitat i l’accés…

Estudi director de xarxes urbanes de telecomunicacions

Disposar d’una estratègia en telecomunicacions permet als ajuntaments prendre les decisions més encertades en cada moment, planificant un desplegament coherent i ordenat de les infraestructures en el terme municipal.

Agregació de la demanda dels serveis de telecomunicacions

Què és? És un procés de contractació de serveis de telecomunicacions (veu fixe, veu mòbil i dades) mitjançant un únic expedient, en el que es consideren tots els consums i quotes dels municipis i d’altres ens locals de forma agregada. Aquest…

Consultes i incidències relacionades amb els serveis de telecomunicacions

Què és? Atenem totes aquelles consultes, incidències i sol·licituds d’informació relacionades amb els serveis de telecomunicacions que arriben dels nostres consorciats. També fem d’interlocutors amb els operadors per tal d’optimitzar i agilitzar la resolució d’incidències com ara: No hi ha…

Pla d’implantació de xarxes sense fils municipals

Què és? Quan l’Ajuntament decideix implantar una xarxa sense fils municipal, ja sigui per a l’autoprestació de serveis o per a donar connexió a determinats serveis públics són molts els aspectes que ha de tenir en compte. LOCALRET acompanya a…