Central de compres

Amb la voluntat de sistematitzar i reforçar el suport del Consorci als seus consorciats en la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions i d’altres en l’àmbit de les tecnologies digitals, l’Assemblea General de Localret celebrada el 12 de novembre de 2022 va aprovar per unanimitat la creació de la Central de Contractació del Consorci Localret i aprovació del seu Reglament d’organització i funcionament, ja a l’abast de tots els ens consorciats. El document es complementa amb la incorporació dels següents annexos:

Model d’adhesió al Consorci Localret

Model d’adhesió a la central de contractació de les entitats en el capital social (o patrimoni fundacional de les quals) participi de manera no majoritària una entitat que forma part del Consorci Localret

Model d’adhesió a un acord marc o a un sistema dinàmic d’adquisició

Model d’adjudicació de contractes derivats o basats en un acord marc o en un sistema dinàmic d’adquisició (sense nova licitació)

Model d’adjudicació de contractes derivats o basats en un acord marc o en un sistema dinàmic d’adquisició (amb nova licitació)

Model de sol·licitud d’adhesió a un contracte centralitzat

La contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que el Consorci Localret ha portat a terme durant gairebé dues dècades acull, en total, més de mig miler d’ens locals, entre ajuntaments, consells comarcals, ens depenents i les quatre diputacions, que tenen els seus serveis de telecomunicacions contractats a través de Localret. Es tracta de serveis de telefonia fixa, mòbil i dades.

La central de contractació també inclou els acords marc que ofereixen la facilitat de contractació de diferents productes i serveis, com plataformes ofimàtiques al núvol, i subministrament i manteniment de programari de Microsoft i VMware i seguiment de contractes, entre d’altres.