Acords marc

Una de les línies d’actuació del pla estratègic del Consorci és la de facilitació de solucions digitals privades als ens locals. En aquest sentit es treballa per tal de generar acords marc que posin a disposició dels diferents membres del Consorci, de manera senzilla, eines i solucions digitals. Aquests acords estalvien esforços tant de redacció de plecs tècnics complexos com de procediment de contractació, més enllà de l’estalvi econòmic que s’hi obté per centralitzar l’adquisició.

La contractació mitjançant acords marc permet a les entitats ser més eficients per la facilitat que ofereix en els processos d’adquisició que estalvien temps tant en l’elaboració de la documentació com en el procés de licitació.

A continuació es presenten els acords marc treballats: