Aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol

Amb la voluntat de facilitar solucions digitals als ens locals, el novembre de 2021 vam iniciar la licitació d’un acord marc de subministrament d’una plataforma d’aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol en la modalitat de subscripció.

Al gener de 2023 s’ha tornat a adjudicar una nova licitació d’aquest acord marc, els destinataris del qual són totes les entitats que, durant la seva vigència, formin part del Consorci Localret, així com els seus ens dependents.

En aquest acord s’han homologat dues solucions o plataformes ofimàtiques al núvol: Google Workspace i Laycos.

Les empreses adjudicatàries en aquest procés, com a partners de Google, que han presentat la solució de Google Workspace són les següents:

  1. ORANGE ESPAGNE SAU
  2. TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAU
  3. VODAFONE ESPAÑA
  4. INETUM CATALUÑA SA

La següent empresa adjudicatària, com a fabricant, ha presentat la seva pròpia solució:

1. LAYCOS NETWORK SLU

L’adjudicació dels contractes derivats de l’acord marc es pot efectuar directament a l’empresa que hagi presentat la millor oferta, considerant el descompte ofert específicament de les llicències que s’adjudiquin; o bé convidant a les empreses adjudicatàries de l’acord marc perquè millorin la seva oferta.

El preu de subscripció ofert pels partners de Google consisteix en un percentatge de descompte (aplicable a totes les modalitats de subscripció) sobre el PVP en el moment de fer la contractació i en el cas de l’empresa fabricant de la plataforma Laycos, directament és un preu de subscripció mensual per usuari.

Preus

PARTNERS DE GOOGLE % Dte. sobre PVP Serveis d’assistència tècnica en auditoria, implantació i consultoria informàtica
ORANGE 35%  55,78€/h
VODAFONE 34,9%  45€/h
TELEFÓNICA 34%  75€/h
INETUM 25%  56€/h
FABRICANT Preu subscripció Serveis d’assistència tècnica en auditoria, implantació i consultoria informàtica
LAYCOS 4,98€/usuari 26,00 €/h

Adjudicataris

ORANGE SPAGNE SAU
Lorreine Iraola, lorreine.iraola@orange.com
Tel. 610 510 315

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES SAU
Manuel Cerra Llavat, manuel.cerrallavat@telefonica.com
Tel. 629 207 191
Arturo Castro Briones, arturo.castrobriones@telefonica.com
Tel. 618 518 393

VODAFONE ESPAÑA SAU
Anabel Martín, ana-isabel.martin1@vodafone.com
Tel. 610 51 96 70

INETUM CATALUNÑA SA
Eduardo Conesa, eduardo.conesa@inetum.com
Tel. 610 51 11 16

LAYCOS NETWORK SLU
Estefanía Gonzalez Esteban, estefania@laycos.net
Tel. 810 101 255 Ext. 1456

Més informació

Sessió de presentació de l'Acord Marc

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte a través de l’adreça de correu acordmarc@localret.cat.