Preus

Habitants Preu any (exclòs IVA)
Fins a 500 800,00 €
De 501 a 2.000 (+ organismes autònoms, fundacions públiques, mancomunitats i consorcis) 1.750,00 €
De 2.001 a 10.000 4.600,00 €
De 10.001 20.000 (+ ACM i FMC i consells comarcals) 8.000,00 €
De 20.001 a 100.000 10.000,00 €
Més de 100.000 hab. (+ AMB i diputacions provincials) 18.000,00 €

 

Preu de subscripció de les societats mercantils:

Pressupost (societats mercantils) Preu any de subscripció (exclòs IVA)
Fins a 750.050,00 € 800,00 €
750.051,00 € a 3.000.000,00 € 1.750,00 €
3.000.001 a 15.000.000 € 4.600,00 €
15.000.001,00 € a 30.000.000,00 € 8.000,00 €
30.000.001 € a 150.000.000,00 € 10.000,00 €
Més de 150.000.000,00 € 18.000,00 €

 

Adjudicatària

NEXUS INFORMATION TECHNOLOGY SAU

Manuel Torrijos manuel.torrijos@nexus-it.es