Servei d’informació i orientació per a la consecució de fons europeus en l’àmbit digital

El Marc Financer Plurianual 2021 – 2027 de la Unió Europea dota de recursos econòmics les polítiques de la Unió a través de diferents instruments i programes. Una de les prioritats de la Unió Europea és la digitalització en diferents vessants. El Programa Europa Digital es destina, entre d’altres, a millorar la digitalització, la interoperabilitat i la implantació a gran escala de les tecnologies més avançades i la ciberseguretat.

Però la digitalització no només es considera un fi en ella mateixa sinó també un vehicle per assolir altres polítiques com les que s’estableixen en el New Green Deal. Així, les eines digitals es consideren un instrument bàsic per assolir les reformes socioeconòmiques i productives que impulsin una recuperació econòmica sostenible per a tota Europa.

És precisament en l’àmbit europeu que s’obren convocatòries de finançament per a l’administració local catalana en el marc de diversos instruments i programes.

El Servei d’orientació als ajuntaments per a la consecució de fons europeus en l’àmbit digital pretén abordar la identificació de fons europeus per al suport del desenvolupament digital dels municipis, fer arribar aquesta informació als ens locals i oferir una primera orientació personalitzada a aquells ajuntaments que la sol·licitin.

Identificació i mapeig de les convocatòries

Servei d’informació

Està prevista l’organització periòdica de webinars per donar puntual informació de les principals convocatòries i, alhora, s’elabora amb caràcter trimestral el butlletí electrònic Europa Digital amb informació d’interès.

 

Butlletí electrònic Europa Digital

 

       

Número 3 (Març 2024)

 

Número 2 (02.11.23)

Número 2 (02.11.23)

 

Número 1 (22.06.23)

Número 1 (22.06.23)

Servei d'orientació

Els ajuntaments adherits al Consorci Localret poden sol·licitar qualsevol dels diferents serveis referenciats a continuació enviant un correu a l’adreça fonsdigitals@localret.cat.

1. Servei d’assessorament a pre-proposta

Els Ajuntaments poden tenir sobre la taula propostes que responen a les seves necessitats, però cal obtenir finançament aliats. Per això necessita configurar la proposta en mode projecte.

El Servei d’orientació i d’informació als ajuntaments per a la consecució de fons europeus en l’àmbit digital pot ajudar (guardant la confidencialitat sobre el contingut) tot assenyalant els elements necessaris que aportin valor a la proposta per tal que es configuri en mode de projecte elegible per a absorbir fons europeus, o bé proposant modificacions o descartant-ne el finançament europeu si es percep no elegible atenent els criteris d’elegibilitat dels projectes.

Lliurable: Informe sobre la pre-proposta presentada.

 

2. Suport a la cerca de la millor convocatòria per les necessitats municipals

Analitzada la proposta, tipologia de l’Ajuntament i les possibles convocatòries, competència esperada i tipus de cofinançament, s’orientarà l’Ajuntament sobre l’enfocament a la convocatòria que es considera més adequada. Si no es troba encaix a la proposta, caldrà reconduir l’estratègia i concretar d’una altra manera els objectius que es persegueixen.

 Lliurable: Informe sobre l’encaix de la proposta.

 

3. Suport a la concreció d’objectius

Una situació típica és disposar d’una sèrie de propostes sense que cap en concret s’adeqüi a una convocatòria existent o de la tipologia finançable. En aquest cas, cal examinar l’estratègia del municipi per poder ordenar, tant temàticament com en el temps, l’esforç pressupostari i la resta d’elements de manera que es permetin agrupar les actuacions amb potencial de finançament i que es basteixin en la direcció de l’estratègia.

En uns casos cal establir fases en un determinat ordre, dirigint actuacions a una o altra convocatòria, i en uns altres buscar aliats per poder participar en determinades convocatòries.

El camí de l’èxit per a les oportunitats de finançament en l’àmbit digital (també a la resta) comporta una sèrie de passos que es poden acompanyar:

– Diagnòstic intern

– Definició d’una estratègia

– Anàlisi de les prioritats estratègiques europees i nacionals i enquadrament en els programes de gestió directa de la UE

En aquest camí, el diagnòstic intern orientat serveix per definir una estratègia per a la millora de la digitalització dels processos interns i de la seva projecció a les ciutadanes i els ciutadans.

D’aquesta manera, l’Ajuntament podrà prioritzar els seus objectius, distribuir els seus esforços per a l’obtenció de fons per als seus projectes i, si escau, establir en correcte ordre les fases de la seva estratègia.

Lliurable: informe útil per fitar el camp i abast tant de les solucions existents com de les possibilitats de finançament i les seves regles de joc.

 

4. Suport a la identificació de partners de consorci

Molts dels programes exigeixen la conformació de consorcis, unes vegades complementaris, altres de socis/es similars que reforcin les propostes. Hi ha eines per aconseguir socis adequats per als projectes i Localret pot contribuir a la seva cerca.

Format: Entrevista amb els/les portadors/es de projectes + anàlisi de gabinet + prospecció de socis + acompanyament (si és el cas) a les trobades amb potencials socis.

Lliurables: Informe sobre potencials socis i acompanyament de la proposta per a la seva exposició de socis. Presentació als socis o suport en la formació del partenariat.

 

5. Suport a l’elaboració del full de ruta per a l’elaboració de la proposta

Es distribuirà un llistat dels documents necessaris a recopilar, completar i adjuntar a la sol·licitud i un calendari intern per complir amb la data de lliurament. S’acordaran reunions intermèdies d’avenç, on el check list serà l’eina de referència.

Lliurable: Pla de Treball i calendari de tasques – Check list

 

6. Supervisió de projectes a presentar

Si bé l’elaboració completa d’un projecte no és l’objecte del present servei, aquesta actuació concreta també pot oferir-se a ajuntaments concrets mitjançant acords addicionals.

Lliurable: Informe sobre la redacció de la sol·licitud