Pla d’organització i sistemes d’informació

Què és? És una eina que ha de permetre millorar el servei i la relació amb el ciutadà a través de la redefinició i optimització de processos, com també mitjançant la integració en aquests de les noves tecnologies de la…