Introdució

Taller LOCALRET: Acostem els espais i serveis municipals al ciutadà (14 de febrer)

Taller LOCALRET: Acostem els espais i serveis municipals al ciutadà (14 de febrer)

La relació de la ciutadania amb l’administració pública té una creixent demanda de digitalització que suposa un repte per moltes administracions públiques. El taller estarà dedicat a presentar les solucions del mercat que han adoptat a l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Just Desvern per a la gestió d’inscripcions a activitats com les dels casals que requereixen d’una reserva de plaça o la gestió dels espais públics que poden ser objecte de lloguers o cessions que requereixen una planificació o una reserva de materials.

Podeu consultar aquí el Programa i fer la vostra inscripció al Taller Localret “Acostem els espais i serveis municipals al ciutadà”.
En virtut de l’acord pres pel Consell d’Administració del Consorci Localret del 26 de novembre de 2015 “Aprovació del preu públic per la prestació del servei de tallers i jornades”, els ajuntaments NO adherits al Consorci Localret i empreses privades que estiguin interessats a assistir a aquest taller hauran d’abonar 50 euros en concepte d’inscripció al taller. El pagament es farà mitjançant ingrés al compte: ES21 2100 3459 3222 0004 9521 en el moment de la inscripció. Per als ens adherits al Consorci Localret el Taller és gratuït.