fondo imagen

Webinar: Els ajuntaments davant el repte de la ciberseguretat

Aquest webinar és el segon d’una sèrie que La Salle – URL i Localret van començar a programar el passat mes de maig per tal d’aportar coneixement sobre la transformació digital i tendències als responsables polítics i tècnics del món local.

Descripció

La ciberseguretat és un dels reptes pendents de moltes de les administracions locals catalanes. La limitació de recursos i de coneixement de manera individualitzada fa que aquesta sigui una qüestió en molts casos sense afrontar i de la que només prenem consciència puntualment quan llegim notícies d’atacs a algun ajuntament.

En aquesta sessió volem fer prendre consciència de la seva importància, conèixer algunes experiències i possibles solucions a mitjà termini per als nostres ajuntaments.

Ponents

Apertura de la sessió

  • Andreu Francisco, Director General del Consorci Localret i
  • Josep M. Piqué, Director Empresa i Innovació La Salle i President La Salle Technova

Carles Flamerich

CEO de l’empresa Light Eyes especialitzada en ciberseguretat, digitalització i comunicació, és també codirector de programa del Barcelona Cybersecurity Congress. En el passat va ser Director General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i president de la Fundació CTECNO. De formació és enginyer tècnic de telecomunicacions amb un màster .

Oriol Torruella

Director de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya des del gener de 2020, ha desenvolupat una bona part de la seva carrera com a advocat al CESICAT. Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, va fer un màster d’especialitazció en dret de les TIC.

Neus Bellavista

Llicenciada en Informàtica per la UPC. Certificacions CISA, CISM i CGEIT de ISACA.

Cap del Departament de Seguretat i Responsable de Seguretat TIC a l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona.

Domènec Martínez

Cap de Sistemes d’Informació i Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Amb experiència‌ en l’administració ‌‌pública local i ‌en‌ entorns financers i assegurances, és graduat en Enginyeria Informàtica i Màster en Direcció Tecnològica per la Salle – Universitat Ramon Llull‌