Coneixement

Un dels objectius estratègics de Localret és l’adquisició, generació i  transferència de coneixement als seus ens associats.