Solucions digitals

La facilitació de solucions digitals és una de les línies estratègiques que el Consorci Localret està desenvolupant amb l’objectiu d’acompanyar els seus membres consorciats en la transformació digital dels nostres pobles i ciutats. D’acord amb això, i en resposta a necessitats concretes, s’han definit solucions tecnològiques que es posen a disposició dels ens locals.