Oficina d’Innovació

L’Oficina d’Innovació és l’instrument del qual s’ha dotat Localret per tal d’impulsar la innovació digital en l’àmbit de les administracions locals. El servei el presta la Fundació Eurecat, que és un dels ens de referència a Catalunya en l’àmbit de la innovació, la recerca i l’emprenedoria.

Els objectius inicials que persegueix l’Oficina són:

– L’elaboració d’un informe quadrimestral, per fer arribar als ajuntaments, de les tendències en l’àmbit de la innovació tecnològica i de les solucions digitals i la seva aplicació, o possible aplicació, en l’àmbit municipal.

La realització d’una conferència anual oberta als responsables polítics, tècnics i directius municipals on se sintetitzin les idees força a tall d’experiències, tendències i tecnologies aplicades a les polítiques públiques i la gestió municipal a nivell global.

Mantenir i evolucionar el metamodel de municipi digital elaborat pel Consorci Localret que es va començar a desenvolupar l’any 2021. El metamodel és l’eina que recull i organitza el conjunt d’elements que donen resposta, mitjançat solucions digitals, als reptes i necessitats de qualsevol municipi.

I per últim, impulsar un procés d’innovació a l’any, aplicant les metodologies existents, per tal de donar resposta de manera sistematitzada a reptes compartits dels ajuntaments.