Municipi Digital

Municipi digital

Un municipi digital és el poble o la ciutat en el que els seus veïns i veïnes poden desenvolupar plenament la seva vida, personal i professional. Preparat per al nou món en el que ja vivim.

És un municipi on la tecnologia s’aplica per fer més eficient l’administració, facilitar la vida a les persones i posar les condicions per a la nova economia.

L’Ajuntament és qui té la responsabilitat i la capacitat, amb les seves decisions, de transformar el seu municipi.

Però, com es construeix un municipi digital?

El projecte en el que s’està treballant des de primers de 2021 proposa la transformació digital dels municipis de Catalunya de manera conjunta i dirigida mitjançant la modelització de com haurien de ser els municipis des del punt de vista digital, a través de la sistematització i aplicació d’aquest model des del Consorci Localret acompanyant els ajuntaments de Catalunya en aquest procés.