Formació

Una de les funcions més rellevants de Localret, i que permet arribar a més ens locals a la vegada, és l’organització d’activitats formatives en l’àmbit de les telecomunicacions i de la digitalització.