Aliances

El Consorci Localret ha generat una xarxa d’aliances en els àmbits públic i privat amb l’objectiu de poder aportar el màxim de valor als ens locals i ser un membre actiu en el sector de les telecomunicacions i la digitalització de Catalunya vehiculant els interessos del món local.