Des de Localret proposarem a cada ajuntament el seu puzle aspiracional ajustat a les seves característiques i que acabarem de dissenyar amb ells.

I acompanyarem els responsables municipals en el procés de transformació digital del seu municipi.

Es proposa crear una xarxa d’agents responsables de la relació directa amb cada Ajuntament. La seva funció és ser els seus referents per qualsevol qüestió en l’àmbit digital. Visitaran els ajuntaments i estaran en contacte continu donant consell, aportant coneixement i facilitant solucions. Determinaran amb els responsables municipals els objectius possibilistes a curt termini, i acompanyaran l’Ajuntament en la seva consecució.

Activitats a dur a terme en el servei d’acompanyament:

  • Anàlisi de la situació digital inicial del municipi
  • Proposta model aspiracional de municipi digital
  • Definició del full de ruta amb l'Ajuntament
  • Fixació objectius a curt termini (3 o 4 elements)
  • Acompanyament continuat

Municipis pilot

Durant el segon semestre de 2021 vam estar treballant internament en l’operativització i escabilitat del servei. Durant l’any 2022 hem estat col·laborant amb diferents ajuntaments per tal de pilotar el nou servei per ajustar-ne el seu funcionament.

Els ajuntaments que participen del projecte són: