Novetat:

Model de conveni de col·laboració per a l’accés a infraestructures municipals susceptibles d’allotjar xarxes públiques de comunicacions electròniques d’alta i molt alta velocitat (adaptat a la LGTel 11/2022, de 28 de juny) (PDF 240KB)

Comunicació de la CNMC 1/2021, de 20 de desembre, sobre la resolució de conflictes en matèria d’accés a infraestructures físiques susceptibles d’allotjar xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat (PDF 491 KB)

Model de conveni de col·laboració per a l’accés a infraestructures municipals susceptibles d’allotjar xarxes públiques de comunicacions electròniques d’alta velocitat (PDF 240KB)

Normativa:

Resolucions, informes i acords de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)