Assemblea General 2023 del Consorci Localret

El dia 10 d’octubre del 2023 tindrà lloc el Ple de l’Assemblea General del Consorci LOCALRET, màxim òrgan de govern, que conformen els representants dels més de 900 ens que en formen part.

Aquesta sessió pren una especial rellevància atès que procedirà a l’elecció dels nous òrgans de govern del Consorci Localret. A més, es retrà compte de les activitats desenvolupades des de la darrera Assemblea General, es duran a terme diferents aprovacions formals i es plantejaran nous reptes de futur.

L’Assemblea General se celebrarà a la Sala gran de l’Espai Francesca Bonnemaison (C. de Sant Pere Més Baix, 7, de Barcelona) el dimarts 10 d’octubre a les 16.30 hores.

La inscripció es pot efectiva al següent enllaç.

 

PROGRAMA DE L’ASSEMBLEA GENERAL CONSORCI LOCALRET

16.00 h.  Acreditacions

16.30 h.  Acte d’inauguració de l’Assemblea General

Jaume Oliveras, president del Consorci Localret

Pilar Díaz, Presidenta delegada de l’Àrea de Serveis Generals i Transició digital de la Diputació de Barcelona

16.45 h.  Conferència inaugural a càrrec de Xavier Marcet

17.15 h.  Inici de la sessió

 

Presentació, debat i, si s’escau, votació dels diferents punts de l’ordre del dia de la sessió.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Presentació de l’informe de gestió

3. Aprovació del Compte General de l’exercici 2022

      01. Informe de liquidació 2022

      02. Decret liquidació pressupost 2022

      03. Compte general i Informe d’auditoria 2022

      04. Acta de la Comissió Especial de Comptes exercici 2022

4. Elecció dels nous òrgans de govern del Consorci

5. Aprovació del pressupost del Consorci per a l’exercici 2024 i documentació complementària

      01. Bases d’execucio pressupost

      02. Memòria del pressupost

      03. Plantilla

      04. Relació de llocs de treball

      05. Informe d’Intervenció

      06. Avanç de l’exercici 2023

6. Qüestions sobrevingudes

7. Precs i preguntes

 

18.30 h.  Cloenda

Presidència del Consorci Localret

Laura Vilagrà, Consellera de la Presidència

 

DOCUMENTACIÓ

Convocatòria Alcaldies Assemblea General Localret 2023

Programa de l’Assemblea General de Localret 2023

Ordre del dia Assemblea General Localret 2023


Models de delegació

Delegació Ajuntament Assemblea General 2023

Avocació alcalde/ssa Assemblea General 2023

Delegació regidor/a Assemblea General 2023

INSCRIU-TE ARA