Assemblea General 2022 del Consorci Localret

Benvolgut/Benvolguda Alcalde/Alcaldessa,

Ens plau convocar-vos a l’Assemblea General del Consorci Localret que tindrà lloc el dia 12 de novembre de 2022 a les 11.00 hores al Paranimf de l’Escola Industrial (C. del Comte d’Urgell, 187, 08036 Barcelona).

 

Us adjuntem l’ordre del dia de la sessió. El programa, la informació general i la documentació associada als diferents punts de l’ordre del dia es poden consultar a la pàgina web de l’Assemblea General 2022

 

Així mateix, posem a la vostra disposició els expedients administratius a la seu del Consorci. El dia de l’assemblea, la documentació no es lliurarà en format paper atès que es podrà consultar i descarregar des de la web de Localret.

D’acord amb els Estatuts del Consorci, l’Assemblea és el màxim òrgan de representació de l’entitat i en formeu part tots els ens locals adherits a Localret. Els representants dels ens locals als òrgans de govern del Consorci han de ser, necessàriament, membres electes de les respectives corporacions. Aquells ajuntaments que no hagin comunicat a Localret el seu representant, es considerarà que aquest és el seu alcalde o alcaldessa.

En cas que la representació municipal a l’Assemblea l’assumeixi un regidor de la mateixa Corporació, cal aportar la delegació expressa de l’alcalde. Quan es vulgui delegar la representació municipal en un altre ajuntament, aquest ha de pertànyer a la mateixa demarcació territorial i tram de població. Posem a la vostra disposició els models de representacions esmentats.

 

Podeu fer la vostra inscripció al següent enllaç

Rebeu una salutació ben cordial.

Consultar el programa

 

Documentació

Ordre del dia

Delegacio regidor

Delegacio Ajuntament

Avocacio Alcalde

INSCRIU-TE ARA

Altres activitats

VEURE MÉS