Curs avançat d’auditories internes de Seguretat TIC, Protecció de Dades i ENS

Per parlar dels fonaments de les auditories, com s’han de realitzar i com es comproven les mesures de seguretat, la Federació de Municipis de Catalunya, amb la col·laboració del Consorci Localret, organitza un curs semipresencial els dies 10, 12, 17 i 19 de gener, adreçat als responsables de seguretat de la informació i àrea de tecnologies de la informació i la comunicació

L’article 27 del Reial Decret 311/2022 estableix que la realització d’auditories internes és una activitat necessària per a sistemes de categories mitjana i alta, i recomanable per als sistemes de categoria bàsica. Amb el propòsit de millorar la gestió de la ciberseguretat, aquestes auditories permeten traslladar l’anàlisi detallada de les deficiències identificades i les recomanacions orientades a esmenar-les. La millora dels controls de ciberseguretat requerirà actuacions i inversions, tant en mitjans materials com personals, que han de ser planificades adequadament i, en aquest sentit, una auditoria interna preveu la realització del seguiment de les recomanacions com a part del Programa d’auditoria.

Aquest és el sentit del curs semipresencial organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, que combina classes presencials amb sessions a distància, laboratoris pràctics (simulant un entorn real), estudis autònoms en l’aula virtual; e resum, teoria i pràctica combinades mitjançant mètodes interactius per facilitar l’aprenentatge i aprofitar l’experiència i el coneixement del grup.

Les sessions presencials seran el 10 i el 17 de gener de 2023, a l’UPF-BSM (Barcelona School of Management), Universitat Pompeu Fabra (Balmes, 134. Barcelona) i les sessions virtuals seran el 12 i el 19 de gener. Si no fos possible dur a terme el curs de manera presencial, aquest se celebrarà per mitjà d’una plataforma digital.

En finalitzar el programa, els participants han de poder desenvolupar la seva activitat professional en àrees relacionades amb l’auditoria-assessoria informàtica, l’anàlisi de dades, l’administració de la seguretat del sistema i l’ús d’eines de ciberseguretat.

El docent que imparteix el curs és Genís Margarit i Contel, enginyer de Telecomunicacions i de Sistemes Electrònics per la Universitat Politècnica de Catalunya i auditor de ciberseguretat.

INSCRIU-TE ARA

Altres activitats

VEURE MÉS