Jornada ‘El nou reglament de Transparència (Decret 8/2021, de 9 de febrer)’

 • DATA

  11 Març, 2021

  - 13:00

 • LLOC

 • COMPARTEIX

El passat 11 de febrer es va publicar al DOGC el Decret 8/2021, de 9 de febrer, per al qual s’aprova el reglament sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. Aquest esperat reglament, desenvolupa la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon Govern. Després de sis anys d’aplicació de l’esmentada llei, el reglament ve a desenvolupar i aclarir normativament conceptes que durant aquest període havia generat problemes interpretatius i de seguretat jurídica.

L’ACM, com moltes altres institucions i entitats, va poder participar activament en el procés d’elaboració del reglament i bona part de les nostres propostes s’hi han incorporat. Cal doncs, conèixer a fons el text, les novetats i obligacions que incorpora i intentar esvair dubtes en la seva aplicació, especialment per als electes i tècnics dels ens locals.

La Jornada compta amb la participació del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, que s’ha responsabilitzat de coordinar i dirigir el procés d’elaboració del nou reglament: l’Honorable Conseller, Sr. Bernat Solé, i el Secretari de Transparència Jordi Foz i l’analista de transparència Oliver García.

També donarem veu a persones que van formar part de l’elaboració i aprovació de la Llei 19/2014 i que ara es responsabilitzen d’ens que vetllen per a la transparència als ens locals: la Directora de l’Agència de Transparència de l’AMB i el Director de la Fundació transparència i bon govern, vinculada a l’ACM.

Finalment, també hem convidat a responsables d’institucions que han d’aplicar i avaluar la Llei i el reglament: la Presidenta de la GAIP i un representant del Síndic de Greuges.

 • DATA

  11 Març, 2021

  - 13:00

 • COMPARTEIX

Altres activitats

VEURE MÉS