Jornada Transformació digital: Administracions intel·ligents per aportar valor públic

En l’actual escenari de digitalització de la societat, la ciutadania esdevé protagonista essencial en el disseny de serveis digitals. La necessitat de donar resposta als reptes socials i mediambientals d’una banda, i de prestar serveis digitals personalitzats d’una altra, impulsa la incorporació en les administracions públiques de tecnologies avançades com el big data, la intel·ligència artificial per automatitzar o simplificar processos, i l’orientació a la dada com a base d’aquest nou ecosistema.

Per assegurar que aquestes tecnologies generin un valor social real, es fa imprescindible una transformació cultural i organitzativa profunda dins les administracions locals que va més enllà de l’actualització d’infraestructures i processos; promovent l’adquisició de competències ciutadanes que garanteixin la participació activa en els assumptes públics i la col·laboració amb els diferents  agents socials i econòmics per tal d’assegurar una mirada inclusiva i representativa en la presa de decisions.

La transformació digital en els ens locals, en aquest sentit, no és simplement una qüestió tècnica o administrativa, sinó una oportunitat per redefinir la relació entre la ciutadania i la seva administració local. Amb un enfocament que incorpori l’ètica, la solvència tecnològica i una clara visió de valor social, els territoris intel·ligents poden convertir-se en veritables catalitzadors de l’evolució digital, contribuint a la construcció d’una societat més transparent i administracions més eficients.

La jornada analitza casos pràctics que serviran com a punt de partida a la reflexió entorn a 2 eixos de debat. A partir d’aquests eixos, els assistents identificaran les línies d’acció de les administracions locals per, aprofitant la tecnologia, avançar en l’oferta de serveis públics personalitzats i el desplegament de polítiques públiques que donen resposta als reptes socials i mediambientals.

1. Desenvolupament de ciutat i serveis digitals personalitzats

2. Agents necessaris en el desplegament d’administracions intel·ligents: talent, col·laboració público-privada i rendició de comptes. 

Consulta el programa en el següent enllaç.

INSCRIU-TE ARA

Altres activitats

VEURE MÉS