MÀSTER SEMIPRESENCIAL EN GOVERN LOCAL VIII EDICIÓ, TARRAGONA

 • DATA

  1 Abril, 2021

  09:30 - 14:30

 • LLOC

  ONLINE

 • COMPARTEIX

Aquest Màster es presenta com una excel·lent oportunitat per passar revista a les competències que exerceixen els ajuntaments (competències pròpies, serveis mínims, competències delegades), a les relacions interadministratives amb els altres ens locals, a les hisendes municipals i la determinació dels costos dels serveis … i a totes aquelles qüestions d’actualitat que són d’interès per a una bona gestió de les polítiques públiques municipals.

 • DATA

  1 Abril, 2021

  09:30 - 14:30

 • COMPARTEIX