Guia d’iniciació a la governança de la dada

Aquesta guia és una eina essencial per a aquells ajuntaments i ens municipals que volen iniciar-se en la governança de la dada. Contempla una doble vessant teòrica-pràctica.

A llarg termini, pretén impulsar la governança basada en dades en les administracions públiques i estableix les bases que han de permetre continuar en el disseny i implantació efectiva d’una governança de la dada en les administracions catalanes.

Data d’elaboració: Març 2023

BIM Fundamentos para la ciudad digital 

Font: Red de ciudades inteligentes (RECI)

Data d’elaboració: Març 2024

Ordenanza tipo de gobierno del dato en la entidad local 

Font: Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

Data d’elaboració: Novembre de 2023