Guia d’iniciació a la governança de la dada

Aquest document és fruit d’un procés col·laboratiu d’anàlisi, reflexió i diàleg, al voltant de governança de la dada i la seva aplicació en l’administració pública. El grup de treball que ha treballat aquesta iniciativa està vinculat a l’Eix 4: Governança, Cooperació i Coordinació, iniciativa que s’emmarca en l’estratègia del municipi digital i que el Consorci Localret du a terme amb la finalitat d’acompanyar els ajuntaments en la seva transformació digital.  

BIM Fundamentos para la ciudad digital 

Font: Red de ciudades inteligentes (RECI)

Data d’elaboració: Març 2024