Xarxes municipals

Aquest document és fruit d’un procés col·laboratiu d’anàlisi, reflexió i diàleg, al voltant del desplegament de xarxes IoT basades en tecnologia LoRaWAN, entre els grups de treball vinculats a l’eix 2 de l’Agenda Digital dels Municipis de Catalunya, iniciativa que s’emmarca en l’estratègia del municipi digital i que el Consorci Localret du a terme amb la finalitat d’acompanyar els ajuntaments en la seva transformació digital.  

Data d’elaboració: Octubre de 2023 

 

Estratègia municipal de desplegament d’infraestructures per a la interconnexió de seus corporatives

Aquest document és fruit d’un procés col·laboratiu d’anàlisi, reflexió i diàleg, al voltant de l’establiment dels criteris per a l’elaboració d’una estratègia municipal de desplegament d’infraestructures i/o xarxes (preferentment de fibra òptica) de titularitat pública, posant en valor les infraestructures públiques existents o previstes, que permeti la interconnexió dels equipaments municipals i d’altres ubicacions objectiu d’acord amb els interessos de connectivitat de l’ajuntament. El grup de treball que ha treballat aquesta iniciativa està vinculat a l’Eix 2: Infraestructures Digitals i Ciberseguretat de l’Agenda Digital dels Municipis de Catalunya, iniciativa que s’emmarca en l’estratègia del municipi digital i que el Consorci Localret du a terme amb la finalitat d’acompanyar els ajuntaments en la seva transformació digital.

Data d’elaboració: Octubre de 2023 

Guia de bones pràctiques per al desplegament urbà de xarxes de fibra òptica per façanes

Guia redactada per la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (Feceminte) amb el suport del Consorci Localret. L’objectiu de la guia, adreçada a operadors, instal·ladors de telecomunicacions i administracions locals, és fer compatible la prestació de serveis de connectivitat de qualitat arreu del territori amb el respecte i la integració a l’entorn urbà de les infraestructures de telecomunicacions. Per això, conté recomanacions i bones pràctiques per minimitzar l’impacte que el desplegament de les xarxes de fibra òptica per façanes produeix sobre el paisatge urbà.

El 13 de juliol de 2021 es va presentar conjuntament amb la Generalitat.

Informe sobre reptes i oportunitats de la 5G als municipis

L’informe, elaborat pel Consorci Localret i Telecos.cat, està especialment adreçat als responsables municipals del país i vol ser una eina d’orientació, consulta i referència, per facilitar l’extensió eficient, endreçada i transparent de la 5G al territori.

Data d’elaboració: Desembre  de 2020