Bones pràctiques i casos d’ús d’intel·ligència artificial

El document recull experiències i propostes basades en l’àmbit de la intel.ligència artificial (IA) que poden facilitar la presa de decisions públiques així com la prestació de serveis. També presenta com a bones pràctiques una sèrie d’accions que es poden dur a terme per aprofitar els beneficis de la IA.

Data d’elaboració: Octubre de 2023 

 

Definició de metodologies de treball i protocols per a la implementació de sistemes algorítmics

L’ús de les tecnologies basades en sistemes algorítmics i intel·ligència artificial ofereix oportunitats a les administracions locals per transformar els serveis municipals perquè siguin més eficients, proactius i adaptats a les necessitats de la ciutadania, així com també per agilitzar els processos interns i donar suport a la presa de decisions.

Aquest document presenta un protocol que defineix, pas a pas, els mecanismes de garantia i salvaguarda de drets que s’han d’introduir en cada moment de la implementació d’un sistema d’intel·ligència artificial, els quals inclouen, entre d’altres, l’elaboració d’estudis d’impacte algorítmic, la introducció de Clàusules Tipus per la Contractació de Sistemes d’IA Fiables, l’obligació de dur a terme auditories algorítmiques o la creació d’espais de participació i de mecanismes de comunicació ciutadana i transparència, com els registres d’algoritmes.

Elaborat pel Consorci Localret amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, basant-se en el seu document Definició de metodologies de treball i protocols per a la implementació de sistemes algorítmics

Data d’elaboració: Octubre de 2023  

 

Guia ràpida: Garanties i principis de la intel·ligència artificial generativa en l’administració local 

Aquest document té com a objectiu facilitar la introducció de la Intel·ligència Artificial Generativa a les nostres administracions, sempre adherint-se als principis i garantint les màximes salvaguardes. Aquestes recomanacions es presenten com un punt de partida per a l’ús d’un conjunt de tecnologies que ja tenen una presència significativa en el nostre dia a dia.

Data d’elaboració: Octubre de 2023