Àrea coneixement i tecnologia (p)

Cap de l’àrea de Coneixement i Tecnologia: -Eva Guijarro Provencio
Tècnic superior de Coneixement i Tecnologia: -Daniel González González
Tècnica de Coneixement i Tecnologia: -Cristina Torres Rosal
Tècnic de Sistemes: -Jesús Alex Alache Cruz
Tècnica de Coneixement i Tecnologia: -Carolina Romero Cruz

Àrea coneixement i tecnologia (p)

Cap de l’àrea de Coneixement i Tecnologia: -Eva Guijarro Provencio
Tècnic superior de Coneixement i Tecnologia: -Daniel González González
Tècnica de Coneixement i Tecnologia: -Cristina Torres Rosal
Tècnic de Sistemes: -Jesús Alex Alache Cruz
Tècnica de Coneixement i Tecnologia: -Carolina Romero Cruz

Àrea coneixement i tecnologia (p)

Cap de l’àrea de Coneixement i Tecnologia: -Eva Guijarro Provencio
Tècnic superior de Coneixement i Tecnologia: -Daniel González González
Tècnica de Coneixement i Tecnologia: -Cristina Torres Rosal
Tècnic de Sistemes: -Jesús Alex Alache Cruz
Tècnica de Coneixement i Tecnologia: -Carolina Romero Cruz

Àrea coneixement i tecnologia (p)

Cap de l’àrea de Coneixement i Tecnologia: -Eva Guijarro Provencio
Tècnic superior de Coneixement i Tecnologia: -Daniel González González
Tècnica de Coneixement i Tecnologia: -Cristina Torres Rosal
Tècnic de Sistemes: -Jesús Alex Alache Cruz
Tècnica de Coneixement i Tecnologia: -Carolina Romero Cruz

Àrea coneixement i tecnologia (p)

Cap de l’àrea de Coneixement i Tecnologia: -Eva Guijarro Provencio
Tècnic superior de Coneixement i Tecnologia: -Daniel González González
Tècnica de Coneixement i Tecnologia: -Cristina Torres Rosal
Tècnic de Sistemes: -Jesús Alex Alache Cruz
Tècnica de Coneixement i Tecnologia: -Carolina Romero Cruz