Jornada sobre Contractació Pública de Tecnologia

L’adquisició de béns i serveis TIC és susceptible de nombroses dificultats. Igualment, la seva adjudicació no sempre té un encaix fàcil en els procediments regulats a la LCSP. Aquesta jornada, té com a objectiu abordar els desafiaments més importants que sorgeixen en la contractació de tecnologia, de la mà d’experts destacats en aquest àmbit.

A continuació, us detallem el programa de la sessió:

10:15 h.   Benvinguda

Andreu Francisco. Director general del Consorci Localret

10:30 h.   Bona administració i compra pública de tecnologia: solucions dins i fora de la LCSP

Miguel Ángel Bernal Blay. Professor titular de dret administratiu de la Universitat de Saragossa. Secretari de l’Observatori de Contractació Pública. CEO de Yksios Digital Growth.

11:05 h.   El compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat en l’execució dels contractes públics

Dolors Canals i Ametller. Professora titular de dret administratiu. Universitat de Girona (UdG)

11:40 h.   Pausa cafè

12:00 h.   La gestió de la dada en l’àmbit de la contractació pública local

José Félix Muñoz Soro. Investigador de l’Agència Aragonesa per a la Investigació i el Desenvolupament (ARAID)

12:35 h.   Intel·ligència artificial i contractació pública

Rubén Martínez Gutiérrez. Professor titular de dret administratiu de la Universitat d’Alacant (UA).

13:10 h.   La nova regulació de la identitat digital i el seu possible impacte en la contractació pública

Ignacio Alamillo Domingo. Doctor en dret. CEO d’Astrea.

13:45 h.   Cloenda

Pilar Díaz, presidenta del Consorci Localret

* Moderador: Miguel Ángel Bernal Blay. Professor titular de dret administratiu de la Universitat de Saragossa. Secretari de l’Observatori de Contractació Pública. CEO de Yksios Digital Growth.