Utilització del protocol de resposta de ciberincidents de Localret 1a edició

 • DATA

  08/maig/2024

 • LLOC

  ONLINE

 • COMPARTEIX

La formació està dissenyada per proporcionar una comprensió completa del Protocol de Resposta a Ciberincidents, document elaborat el passat mes d’octubre de 2023, en el marc del desplegament de l’Agenda Digital dels Municipis de Catalunya. 

Des de la seva importància fins a la seva implementació efectiva, aprofundirem en les diferents etapes que componen el Protocol, incloent la detecció, anàlisi, contenció, erradicació i recuperació.

 Continguts

 Dia 1: Introducció i Conceptes Bàsics

Introducció a la ciberseguretat: Definicions, estadístiques, exemples de ciberatacs.

Tipus de ciberatacs: Phishing, ransomware, atacs DDoS, etc.

Principis de la resposta a incidents: Preparació, identificació, contenció, erradicació, recuperació, lliçons apreses.

Eines i recursos per a la resposta a ciberatacs: Firewalls, antivirus, IDS/IPS, SIEM, etc.

Dia 2: Desenvolupament de Protocols de Resposta a Ciberatacs

Planificació de la resposta a incidents: Definició d’objectius, assignació de responsabilitats, establiment de procediments.

Desenvolupament de protocols de resposta a incidents específics: Phishing, ransomware, atacs DDoS, etc.

Procediments de contenció i erradicació: Aïllament de sistemes, eliminació de malware, restauració de sistemes.

Procediments de recuperació: Restauració de dades, restabliment de serveis, seguiment post-incident.

Dia 3: Pràctica i revisió de Protocols

 Simulació de ciberatacs i resposta a incidents: Pràctica amb escenaris simulats.

Anàlisi i adaptació del protocol: Revisió del protocol existent de LOCALRET, identificació de punts febles, propostes de personalització.

Manteniment de protocols: Actualització de protocols, formació contínua, revisió periòdica.

Conclusions i passos a seguir: Resum del curs, recomanacions per a l’aplicació de protocols, recursos addicionals.

Modalitat      

A distància

Destinataris

Persones responsables de seguretat de la informació i àrea de tecnologies de la informació i comunicació dels ens locals

Dates     

Primera edició: 8, 10 i 13 de maig de 2024

Horari    

9.30 a 13:30 h

Hores lectives

12 h

Sobre el docent:

Genís Margarit

Enginyer de Telecomunicacions i Enginyer de Sistemes Electrònics per la UPC. Auditor de seguretat tecnològica durant els darrers quinze anys.

És membre de la junta de l’Associació Catalana d´Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat). Soci fundador de l’Associació Professional Espanyola de Privadesa, European Privacy Seal Technical Expert and Privacy by Design Ambassador.

Inscripcions

 • DATA

  08/maig/2024

 • LLOC

  ONLINE

 • COMPARTEIX