Municipi digital

Un municipi digital és el poble o la ciutat en el que els seus veïns i veïnes poden desenvolupar plenament la seva vida, personal i professional. Preparat per al nou món en el que ja vivim.

És un municipi on la tecnologia s’aplica per fer més eficient l’administració, facilitar la vida a les persones i posar les condicions per a la nova economia.

L’Ajuntament és qui té la responsabilitat i la capacitat, amb les seves decisions, de transformar el seu municipi.

Però, com es construeix un municipi digital?

El projecte en el que s’està treballant des de primers de 2021 proposa la transformació digital dels municipis de Catalunya de manera conjunta i dirigida mitjançant la modelització de com haurien de ser els municipis des del punt de vista digital, a través de la sistematització i aplicació d’aquest model des del Consorci Localret acompanyant els ajuntaments de Catalunya en aquest procés.

 • Metamodel
 • Servei d'acompanyament
 • Agenda Digital

Metamodel

El metamodel de municipi digital és el conjunt d’elements que donen resposta, mitjançat solucions digitals, als reptes i necessitats de qualsevol municipi.

Durant l’any 2021 es va treballar per tal d’identificar tots aquests reptes i necessitats, i dissenyar el metamodel. Es va fer amb el suport de la universitat La Salle Barcelona i d’un equip d’experts del món local en digitalització.

S’han identificat més de 320 elements, que hem organitzat en una estructura de quatre nivells.

Aquesta és l’estructura nuclear del metamodel.

El metamodel ens serveix per poder construir models aplicables a cada municipi basats en el nivell de maduresa digital i el nombre d’habitants, i és la base per al desenvolupament del nou servei del Consorci Localret.

 

Nivell 3 del metamodel

 • Municipi

 • Ajuntament

 • Elements Transversals

 • Viure

 • Persones

 • Economia

Inventari de solucions públiques

Una part de les peces d’aquest puzle que és el metamodel de municipi digital, les ofereixen als ajuntaments les quatre diputacions, el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, el propi Localret, i properament també, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Una part d’aquest treball ha estat inventariar els serveis i solucions digitals que ofereix cadascuna de les administracions amb les que col·laborem i ens coordinem.

Servei d'acompanyament

Des de Localret proposarem a cada ajuntament el seu puzle aspiracional ajustat a les seves característiques i que acabarem de dissenyar amb ells.

I acompanyarem els responsables municipals en el procés de transformació digital del seu municipi.

Es proposa crear una xarxa d’agents responsables de la relació directa amb cada Ajuntament. La seva funció és ser els seus referents per qualsevol qüestió en l’àmbit digital. Visitaran els ajuntaments i estaran en contacte continu donant consell, aportant coneixement i facilitant solucions. Determinaran amb els responsables municipals els objectius possibilistes a curt termini, i acompanyaran l’Ajuntament en la seva consecució.

Activitats a dur a terme en el servei d’acompanyament:

 • Anàlisi de la situació digital inicial del municipi
 • Proposta model aspiracional de municipi digital
 • Definició del full de ruta amb l'Ajuntament
 • Fixació objectius a curt termini (3 o 4 elements)
 • Acompanyament continuat

Municipis pilot

Durant el segon semestre de 2021 vam estar treballant internament en l’operativització i escabilitat del servei. Durant l’any 2022 hem estat col·laborant amb diferents ajuntaments per tal de pilotar el nou servei per ajustar-ne el seu funcionament.

Els ajuntaments que participen del projecte són:

Contacte

M’interessa el servei

[contact-form-7 id=”202″ title=”serveis form”]

Agenda Digital

L’Assemblea General del Consorci Localret va aprovar per unanimitat el 12 de novembre de 2022 l’Agenda digital dels municipis de Catalunya.

L’Agenda ha de ser un instrument promotor i facilitador per a la concreció d’estratègies, plans i projectes de transformació digital de manera conjunta i compartida dels municipis.

És un document que serveix d’agenda tipus per tal que els ajuntaments puguin elaborar la seva pròpia agenda digital.

L’Agenda també generarà espais de trobada, coordinació i priorització dels reptes i necessitats dels municipis per a la digitalització global dels pobles i ciutats.

Us podeu descarregar el document complet de l’Agenda en aquest enllaç.

Des de Localret us demanem als ajuntaments que us adheriu a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya. En aquest enllaç us podeu descarregar la moció.

El procés d’elaboració de l’Agenda ha estat participat per més de vuitanta persones de quaranta-tres ajuntaments.

És un document elaborat pels municipis per als municipis.

Mapa Catalunya Agenda digital

 

 

 

 

 

Agenda digital el procés en dades

 

El nou servei d'acompanyament als ajuntaments

El metamodel ens serveix per poder construir models aplicables a cada municipi basats en el nivell de maduresa digital i el nombre d'habitants, i és la base per al desenvolupament del nou servei del Consorci Localret