Els municipis menors de 1.000 habitants poden associar-se gratuïtament a Localret

27/04/2022

Des de l’1 de gener de 2021, els ajuntaments per sota del miler d’habitants poden incorporar-se al Consorci Localret i fer ús dels seus serveis sense necessitat de pagar quota anual. La mesura, que es va prendre el 24 de novembre de 2020 dins del pla estratègic de Localret, pretén adequar-se a les possibilitats i limitacions quant a recursos econòmics, humans, de coneixement i de visió dels municipis amb menys població en el seu camí cap a la plena transformació digital. El cost de la seva associació queda assumit per les quatre diputacions en virtut dels corresponents convenis signats amb el consorci i amb l’objectiu d’aportar el màxim de valor púbic als ajuntaments del país, i, en definitiva, ser-los més útils.

Des de la seva fundació, enguany fa 25 anys, Localret ha anat incorporant tota mena de serveis com:

-Assessorament tècnic i jurídic per a la transformació digital dels municipis, que inclou el desplegament de les xarxes de mòbil fibra òptica, 5G, Wi-Fi i similars.

-Suport en contractació electrònica.

-Elaboració d’informes, guies, models i ordenances tipus.

-Facilitació de solucions privades als ens locals en la compra agregada, per exemple, de serveis de telecomunicacions, llicenciament de programari i simplificació de processos.

-Servei Localretmeet de videoconferència per a la celebració d’òrgans col·legiats.

-Representació i defensa dels interessos del món local.

-Estudis per fer arribar la banda ampla al territori.

-Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació.

-Atenció a incidències relatives als serveis de telecomunicacions.

-Tallers i jornades, gestió de comunitats i participació en grups d’interès.

-Impuls de la participació ciutadana i el govern obert amb la plataforma Decidim.

El Consorci Localret, a més, també ofereix altres serveis de valor afegit que, per la seva especificitat i per la naturalesa dels treballs que comporten -sovint, projectes específics desenvolupats a mida davant d’una necessitat concreta-, poden significar un cost extra per als ajuntaments.

En cas que encara no es formi part dels més de 850 ajuntaments associats a Localret, es pot sol·licitar més informació enviant un correu electrònic a consorci@localret.cat o bé trucant al 934 861 430.