Al·legacions del Consorci Localret a l’avantprojecte de Llei General de Telecomunicacions

10/11/2020

El passat mes de setembre, la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital va sotmetre a audiència i informació pública el text de l’Avantprojecte de la nova llei general de telecomunicacions.

Aquest avantprojecte té per objecte transposar la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlament europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2018, pel qual s’estableix el Codi europeu de les comunicacions electròniques, i regular el règim general de les telecomunicacions, tot recopilant la normativa vigent, actualitzant els aspectes que han estat modificats des de l’aprovació de la LGTel 9/2014 i fixant les bases per al desplegament de les xarxes de molt alta capacitat.

Des del Consorci Localret partim de la consideració de les xarxes d’alta i molt alta capacitat com a elements essencials per a la innovació, la vertebració territorial i la cohesió social, caràcter essencial que, entenem, s’ha vist accentuat per la pandèmia mundial generada per la Covid-19. En aquest sentit, hem efectuat al·legacions al text de l’avantprojecte, especialment en relació amb aquells preceptes que tenen una major incidència en l’àmbit de les competències de les administracions locals, tot defensant el paper d’aquestes a l’hora d’evitar i lluitar contra l’escletxa digital.

Podeu consultar el text de l’avantprojecte, així com les al·legacions formulades per Localret.