Bases reguladores i convocatòria corresponent a 2022, de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals

19/09/2022

El passat 15 de setembre, el Ministerio de Política Territorial va publicar al BOE l’ordre TER/887/2022, de 12 de setembre, per la que s’aproven les bases reguladores i s’efectua la convocatòria corresponent per a enguany de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Hi poden optar els ajuntaments dels municipis amb població superior a 50.000 habitants, d’acord amb les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l’1 de gener de 2020, així com els de població inferior que tinguin la consideració de capital de província, que no hagin presentat projectes per l’import màxim assignat mitjançant l’Ordre TER/1204/2021, de 3 de novembre, en els termes previstos en aquesta.

El termini per a la presentació de les sol·licituds s’iniciarà a les 9.00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta ordre al Butlletí Oficial de l’Estat, fins a les 15.00 hores del dia 15 d’octubre de 2022 (hora peninsular espanyola).

El contingut de l’ordre el podeu trobar a: https://www.boe.es/eli/es/o/2022/09/12/ter887