Celebrada la primera reunió dels grups de coordinació dels eixos estratègics de l’Agenda digital dels municipis de Catalunya

01/06/2023

Les trobades van tenir lloc dimarts 30 de maig amb l’objectiu de seguir avançant conjuntament en la transformació digital del món local

Els grups de coordinació dels eixos estratègics de l’Agenda digital dels municipis de Catalunya s’han constituït i han iniciat el seu calendari de reunions. La primera de les trobades va tenir lloc el dimarts dia 30 de maig amb la finalitat de posar en comú la metodologia de treball i acabar de definir les primers accions a impulsar. Els quatre eixos són: Administració i Serveis públics intel·ligents; Infraestructures digitals i Ciberseguretat; Societat i Economia digital; i Governança, Cooperació i Coordinació. Les persones integrants dels grups de coordinació provenen d’una quinzena d’ajuntaments, sent Barcelona el més gran i Tremp el més petit.

La tasca dels grups de coordinació és la de proposar i prioritzar les accions a desplegar en cadascun dels eixos i fer el seguiment de la feina dels grups de treball creats per impulsar les accions. Segons els calendari acordat, a mitjan de juny tindran lloc les reunions d’arrencada dels diferents grups de treball. Les trobades dels equips de coordinació seran de caràcter mensual mentre que les de la resta dels grups d’acció esdevindran quinzenals durant un període inicial de tres mesos.

L’Agenda digital dels municipis de Catalunya és el resultat d’un procés d’anàlisi, reflexió i debat compartit per més d’una vuitantena de persones de 43 ajuntaments de tot el país. El seu objectiu principal és articular la transformació digital dels municipis de Catalunya per tal d’afrontar els reptes de present i futur, assolir majors cotes de qualitat en els serveis oferts, eficiència en la gestió dels recursos públics i satisfacció de la ciutadania i les empreses en la seva relació amb l’administració. Tot plegat, ideat amb la voluntat de construir consensos i compartir objectius comuns entre tot el món local.

Agenda digital dels municipis de Catalunya