Compromís del Consorci Localret amb el desplegament 5G

21/01/2020

El desplegament de la tecnologia 5G a les nostres ciutats és un repte d’una dimensió i impacte que entenem requereix d’una resposta conjunta i proactiva per part del món local.

Des del Consorci Localret considerem que es tracta d’un dels majors reptes als quals hem de fer front des de la liberalització de les telecomunicacions, que a la segona meitat dels anys noranta va portar al municipalisme català a la creació d’aquest consorci.

En aquests moments s’estan impulsant propostes normatives a nivell europeu i estatal que afectaran directament l’espai públic dels nostres municipis, ja que regularan el desplegament d’antenes en infraestructures públiques, entre d’altres en el mobiliari urbà. Aquest desplegament, que serà progressiu, és molt possible que s’iniciï aquest mateix mandat a les ciutats més densament poblades.

És per això que el passat 17 de gener des de Localret vam convocar les ciutats de més de 40.000 habitants per tal de posar en comú i començar a traçar, des de l’àmbit local, l’estratègia del desplegament 5G en els municipis del nostre país.

En aquesta reunió a la que van assistir la pràctica totalitat de les ciutats convocades, des del Consorci Localret vam exposar, amb la participació de l’Ajuntament de Barcelona, la situació actual tant en l’àmbit tecnològic com normatiu, així com els reptes que pot comportar el seu desplegament a la via pública.

A la sessió, Localret ens vam comprometre a:

  • Amb el suport de les ciutats, coliderar des de l’àmbit municipal el posicionament i les actuacions dels municipis catalans davant del desplegament de la tecnologia 5G.
  • Fer seguiment i informar els municipis de l’evolució i les novetats; així com proposar les accions, la creació de grups de treball i l’elaboració dels documents oportuns en cada moment.
  • Impulsar una declaració de les ciutats catalanes sobre el desplegament del 5G.
  • Actuar en defensa dels interessos locals davant d’altres administracions com el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o la Comissió Europea.
  • Coordinar-nos amb la Generalitat i els diversos ens que treballen per a la seva implantació, com és la iniciativa 5GBarcelona a la que hem acordat adherir-nos al primer Consell d’Administració de Localret d’aquest mandat.
  • Adherir-nos a la Red Española de Ciudades Inteligentes, on es debatrà l’aplicació de la futura normativa en l’àmbit municipal, per sumar-nos a les 5 ciutats catalanes que en formen part i tenir-hi veu pròpia.
  • Treballar per fer de facilitadors de projectes pilot d’aplicacions de la tecnologia 5G als municipis.

Un repte que marcarà l’agenda d’aquest mandat i al que el Consorci Localret donarà resposta amb els municipis del país.