Consulta pública sobre la identificació de zones que no disposen de cobertura de xarxes mòbils 4G amb una velocitat mínima de 50Mbps

21/02/2023

La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals (SETELECO) sotmet a consulta de totes les parts interessades (operadors, administracions públiques, Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i altres agents) la relació preliminar de zones on s’ha identificat que actualment no existeix cobertura de les xarxes de comunicacions mòbils 4G que proporcioni almenys 50 Mbps en sentit descendent (zones elegibles).

L’objectiu de la consulta és consolidar aquesta identificació preliminar per obtenir el mapa definitiu de zones elegibles, en les quals es considera que, d’acord amb la normativa de ajuts d’Estat, és possible concedir ajuts públics a operadors de serveis de comunicacions electròniques per a la provisió d’equipament actiu i, si s’escau, infraestructura auxiliar necessària, per a la prestació de serveis 5G StandAlone (SA) amb les característiques de valor afegit de “edge computing” i “network slicing”, i amb una velocitat mínima de 100 Mbps per a l’enllaç descendent i 5 Mbps per a l’enllaç ascendent, a les zones geogràfiques de tot el territori nacional identificades com a zones elegibles.

Així mateix, se sotmet a consulta pública el “PROYECTO DE ORDEN ETD/XXX/2023 POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA  PROVISIÓN DEL CONJUNTO DE EQUIPAMIENTO ACTIVO E INFRAESTRUCTURA AUXILIAR NECESARIA PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES CON TECNOLOGÍA 5G EN ZONAS DONDE NO EXISTE COBERTURA MÓVIL 4G CON SERVICIO MÍNIMO DE 50 MBPS Y SE PROCEDE A UNA PRIMERA CONVOCATORIA, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. PROGRAMA “UNICO 5G REDES ACTIVAS”.

La consulta té també com a objectiu la identificació de la demanda existent i futura a curt-mitjà termini de connectivitat 5G per part d’entitats, empreses i indústries ubicades a zones rurals o amb una baixa densitat de població, en particular en l’àmbit geogràfic de municipis de menys de 10.000 habitants, on es localitzen les zones elegibles que són objecte d’aquesta mesura.

El termini per a la presentació d’observacions finalitza el 18 de març de 2023.

Podeu trobar més informació en aquest enllaç.