El Congrés dels diputats dona llum verda al projecte de llei general de telecomunicacions

13/06/2022

El Congrés dels diputats va aprovar el dijous 9 de juny les esmenes introduïdes pel Senat en el Projecte de llei general de telecomunicacions, entre d’altres, la Disposició addicional que fixa que en el termini d’un any s’ha d’universalitzar l’accés a una banda ampla de 100 Mbps.

A banda d’aquesta important millora, el projecte de llei introdueix importants novetats per a les administracions locals, com ara, la possibilitat d’explotar xarxes i/o prestar serveis de comunicacions electròniques directament, sense necessitat d’actuar mitjançant una societat o entitat. També preveu la possibilitat de les administracions públiques de subministrar accés RLAN quan aquest accés sigui accessori respecte d’un servei públic.

S’han de destacar també millores en relació amb la previsió dels desplegaments aeris i/o per façana (tot i que en el Senat s’ha eliminat el “caràcter excepcional” d’aquest tipus de desplegaments que havia introduït prèviament el Congrés). Així mateix, el projecte de llei reconeix explícitament la possibilitat de les administracions locals d’establir contraprestacions econòmiques per l´ús que de les seves infraestructures físiques, facin els operadors de comunicacions electròniques.

Una vegada finalitzada, per tant, la seva tramitació parlamentària, resta esperar la seva publicació en el BOE. Us informarem puntualment tan aviat es produeixi aquesta publicació.

Podeu consultar el text del projecte de llei aprovat, així com les esmenes presentades per Localret durant la tramitació en el Congrés i en el Senat, moltes de les quals han estat tingudes en compte, en els següents enllaços:

Propostes i aprovació d’esmenes

Proposta d’esmenes del Consorci Localret al projecte de llei de telecomunicacions

Text remès pel Congrés al Senat

Esmenes Localret al Senat

Text esmenes aprovades al Congrés