El Consell de ministres aprova el projecte de Llei general de telecomunicacions

23/12/2021

El passat 16 de novembre, el Consell de Ministres va aprovar el projecte de llei general de telecomunicacions, que té per objecte transposar a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2018/1972, del Parlament europeu i del Consell, per la qual s’estableix el Codi europeu de comunicacions electròniques.

La nova Llei general de telecomunicacions és una de les reformes previstes en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per impulsar la modernització i digitalització d’Espanya i el seu teixit empresarial, i una de les de les principals mesures del “Plan España Digital 2025”,  que té per objectiu  impulsar el procés de transformació digital del país, de forma alineada amb l’estratègia digital de la Unió Europea.

El projecte de llei, que va iniciar la seva tramitació parlamentària per via d’urgència el passat 22 de novembre, incorpora noves mesures per incentivar encara més les inversions en el sector de les telecomunicacions, i per facilitar el desplegament de xarxes de molt alta capacitat, especialment, les 5G, ja que es consideren claus per a la transformació  digital i ecològica,  per al creixement, la productivitat i la generació d’ocupació, així com per combatre la despoblació rural.

En relació amb els aspectes que afecten més directament a les administracions locals, el projecte de llei manté en gran part la regulació de la vigent Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Com a novetats destacables, cal esmentar les relatives al subministrament per part de les administracions públiques d’accés a xarxes públiques de comunicacions electròniques mitjançant RLAN; i les relatives als “punts d’accés per a petites àrees”, claus per al desplegament de la tecnologia 5G, que queden sotmesos a un “règim d’implantació simplificat”, exempt de permisos urbanístics, i que els operadors poden instal·lar en els elements de mobiliari urbà.

El projecte de llei també incorpora importants novetats en relació amb el Servei Universal, que ha d’incloure l’ample de banda mínim del qual gaudeix la majoria de la població en un territori i que ha de resultar suficient per garantir un conjunt mínim de serveis, que es defineixen.

Com en anteriors ocasions, des del Consorci Localret, en defensa dels interessos de les administracions locals, vam presentar al·legacions a l’avantprojecte de llei que es va sotmetre a informació pública al mes de setembre de 2020, i hem elaborat una proposta d’esmenes sobre el text del projecte de llei, que s’ha compartit amb els diferents grups parlamentaris, així com amb la FEMP.

Podeu consulta el projecte de Llei general de telecomunicacions i la proposta d’esmenes de Localret:

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-74-1.PDF

Enllaç : Proposta d’esmenes del Consorci Localret al projecte de llei de telecomunicacions

Al·legacions del Consorci Localret a l’avantprojecte de Llei General de Telecomunicacions – Consorci Localret