Es prorroga el servei LocalretMeet

03/09/2020

El passat mes de març, el Consorci Localret va posar en servei una plataforma per a la celebració dels òrgans col·legiats a distància per part de les administracions locals mitjançant videoconferència, de manera segura i donant compliment al Decret Llei 7/2020, de 17 de març i al Reial Decret Llei 11/2020, de data 31 de març.

Prop de 400 ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals s’hi han adherit d’aleshores ençà.

La gravetat de la situació provocada per la crisi sanitària i la vocació de servei als municipis, ens va portar a oferir de manera gratuïta aquest servei a tots els ens del país independentment de la seva pertinença o no al nostre Consorci.

Vista la continuïtat de la situació de crisi sanitària, i amb la voluntat de seguir acompanyant-los en aquests moments, des del Consorci Localret hem decidit prorrogar el servei mentre les circumstàncies siguin les presents, i per un període indeterminat per als ens consorciats,i fins al 31 de desembre de 2020 per als no consorciats.